کودکستان-1200x825.jpg

هرچه واقعا نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم

نوشته :رابرت فولگام
ترجمه : شیرین نوروی
مجموعه داستانهای کوتاه از خصوصیات و رفتارهای انسانهای بالغ و مقایسه آن با رفتار کودکان
مثل : صمیمیت ، تمیزی و انضباط بیش از حد ، اعتماد به دیگران ، تغییر در …زندگی ، جدی گرفتن اوضاع ، بازی ها و 
ALL I EVEN NEEDED TO KNOW I LEARNED IN KINDERGARTEN

A fascinating book about how kid’s personality and characters are formed in kindergarten.
Written by: Robert Folgam
Translation: Shirin Nooravi Learn More

Iranian Marriage Counselor in California, Psychologist, Life Coach


شناخت-مردان-1200x825.jpg

شناخت مردان

نویسنده : استیون نایفه و گریگوری وایت اسمیت
ترجمه :شهلا ارژنگ و شیرین نوروی بخش اول : مردها از چه می ترسند ؟
زنها چه می خواهند
اعترافات دو مرد خویشتن دار
– ترس از سقوط
– هدایت افسانه ها (افسانه هورمونهای مردانه ، افسانه نان آور خانواده و…)
سندروم اولیس
پدر و پسر
پسران برای تفریح بیرون می روند
گفتگوی مردان
نشانه های در هم آمیخته
بخش دوم : غلبه بر هراس مردان از صمیمیت
هدایت مرد به سوی صمیمیت
آزاد ساختن مرد صمیمی
چگونه باید با مرد صحبت کرد
سوابق مرد خویشتن دار (مرد ساکت و قوی ، با جاذبه ، انزوا طلب ، معتاد به کارو…)
درمان بیرون در هوای آزاد


از-کودکان-بیاموزیم-1200x825.jpg

از کودکان بیاموزیم

نوشته : رایان جون اهو ،
ترجمه : شیرین نوروی
مجموعه داستانهای کوتاه :
– هیچ کاری را نمی توان به طور همزمان عجولانه و محتاطانه انجام داد .
– آگاه باش تا زمانی که زنده هستی ، مردم بنا بر ظاهر تو قضاوت می کنند .
– انسان با نخندیدن به خود ، خنده های بسیاری را از دست می دهد .
– معنای واقعی عشق
– زندگی با ارزش است .
– بچه ها باعث می شوند شما بخواهید زندگی را آغاز کنید .
– جرات داشتن
– سحر و جادوی خنده
– کنجکاوی
– شهرت
– امید
– نیکی
LEARN FROM OUR CHILDREN

This unique book reveals the hidden secrets of acquiring the knowledge to learn from our children to enhance the parenting process.
Written: Rian June Aho
Translation: Shirin Nooravi Learn More

Iranian marriage counselor in California, Psychologist, Life Coach


Copyright by nooravi.com 2023. All rights reserved. Web Development by dgtizer.com

YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram