شناخت مردان

شناخت-مردان-1200x825.jpg

شناخت مردان

نویسنده : استیون نایفه و گریگوری وایت اسمیت
ترجمه :شهلا ارژنگ و شیرین نوروی بخش اول : مردها از چه می ترسند ؟
زنها چه می خواهند
اعترافات دو مرد خویشتن دار
– ترس از سقوط
– هدایت افسانه ها (افسانه هورمونهای مردانه ، افسانه نان آور خانواده و…)
سندروم اولیس
پدر و پسر
پسران برای تفریح بیرون می روند
گفتگوی مردان
نشانه های در هم آمیخته
بخش دوم : غلبه بر هراس مردان از صمیمیت
هدایت مرد به سوی صمیمیت
آزاد ساختن مرد صمیمی
چگونه باید با مرد صحبت کرد
سوابق مرد خویشتن دار (مرد ساکت و قوی ، با جاذبه ، انزوا طلب ، معتاد به کارو…)
درمان بیرون در هوای آزاد

Copyright by nooravi.com 2023. All rights reserved. Web Development by dgtizer.com

YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram