از کودکان بیاموزیم

از-کودکان-بیاموزیم-1200x825.jpg

از کودکان بیاموزیم

نوشته : رایان جون اهو ،
ترجمه : شیرین نوروی
مجموعه داستانهای کوتاه :
– هیچ کاری را نمی توان به طور همزمان عجولانه و محتاطانه انجام داد .
– آگاه باش تا زمانی که زنده هستی ، مردم بنا بر ظاهر تو قضاوت می کنند .
– انسان با نخندیدن به خود ، خنده های بسیاری را از دست می دهد .
– معنای واقعی عشق
– زندگی با ارزش است .
– بچه ها باعث می شوند شما بخواهید زندگی را آغاز کنید .
– جرات داشتن
– سحر و جادوی خنده
– کنجکاوی
– شهرت
– امید
– نیکی
LEARN FROM OUR CHILDREN

This unique book reveals the hidden secrets of acquiring the knowledge to learn from our children to enhance the parenting process.
Written: Rian June Aho
Translation: Shirin Nooravi Learn More

Iranian marriage counselor in California, Psychologist, Life Coach

Copyright by nooravi.com 2023. All rights reserved. Web Development by dgtizer.com

YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram