در کنار شما، گوش دادن و درک

کمک در یک قدمی

دکتر نوروی به روش سیستم درمانی خانواده معتقد است, این به این معنی است که باید کل خانواده را درمان کرد ، نه فقط شخص را . او از روشی متمرکز بر راه حل پیروی می کند و معتقد است که انسان ها توانایی شگفت انگیزی برای تغییر و رشد دارند. فلسفه وی در مورد خانواده ها این است که والدین می توانند فرزندان خوشبخت و سالم را پس از یادگیری نحوه برقراری ارتباط موثر تربیت کنند.

دریافت وقت مشاوره

Dr. Shirin Nooravi


بهترین روشهای روانشناسی

دکتر نوروی به روش سیستم درمانی خانواده معتقد است که به این معنی است که باید کل خانواده را درمان کرد ، نه فقط شخص را. مشاوره ازدواج ، روانشناس ، زوج درمانی از دیگر کارهای وی است.تجزیه و تحلیل مسائل با هم

کاربرد علمی روانشناسی به منظور جلوگیری از پریشانی و ارتقا بهزیستی ذهنی. روانشناس ، زوج درمانی ، مشاوره ازدواجصحبت کردن ، گوش دادن و درک کردن شما

دکتر شیرین نوروی به عنوان سفیر کودکان و خانواده ها در بسیاری از جوامع شناخته می شود. زوج درمانی روانشناس ، مشاوره ازدواجنور در انتهای تونل

اطمینان از پیشرفت و تمرکز بر هدف مهم است. با عزم و تعلیم ، همیشه انتهای تونل نور است. دکتر نوروی گام به گام به شما کمک می کند تا بر اهداف خود غلبه کنید و زندگی خود را بهبود ببخشید.

Copyright by nooravi.com 2023. All rights reserved. Web Development by dgtizer.com

YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram