Knowing Men شناخت مردان

شناخت مردان، غلبه مردان بر ترس از صمیمیت نویسنده : استیون نایفه و گریگوری وایت اسمیت ترجمه :شهلا ارژنگ و شیرین نوروی بخش اول : مردها از چه می ترسند ؟ زنها چه می خواهند اعترافات دو مرد خویشتن دار – ترس از سقوط – هدایت افسانه ها (افسانه هورمونهای مردانه ، افسانه نان آور … Continued

Read More

All I Ever Needed to Know, I Learned in kindergarten هرچه واقعا نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم

هرچه واقعا نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم نوشته :رابرت فولگام ترجمه : شیرین نوروی مجموعه داستانهای کوتاه از خصوصیات و رفتارهای انسانهای بالغ و مقایسه آن با رفتار کودکان مثل : صمیمیت ، تمیزی و انضباط بیش از حد ، اعتماد به دیگران ، تغییر در …زندگی ، جدی گرفتن اوضاع ، بازی ها … Continued

Read More

Learn from our Children از کودکان بیاموزیم

از کودکان بیاموزیم نوشته : رایان جون اهو ، ترجمه : شیرین نوروی مجموعه داستانهای کوتاه : – هیچ کاری را نمی توان به طور همزمان عجولانه و محتاطانه انجام داد . – آگاه باش تا زمانی که زنده هستی ، مردم بنا بر ظاهر تو قضاوت می کنند . – انسان با نخندیدن به … Continued

Read More

How to Be An Effective Parent چگونه مادر و پدر موثری باشیم

چگونه مادر و پدر موثری باشیم Physical Abuse Emotional Abuse ADD راههايي براي كنترل خشم و عصبانيت و در محيط خانواده Cheating Cleaning The Room Death Dog-Keeping the Promise انواع خانواده‌هاي نامساعد و تأثير آن‌ها بر فرزندان رفتارهاي ناخواسته والدين و خراب كردن تربيت فرزندان Feeling ترسهاي عمومي كودكان و روشهاي مقابله والدين به آن‌ها … Continued

Read More