شناخت مردان، غلبه مردان بر ترس از صمیمیت

نویسنده : استیون نایفه و گریگوری وایت اسمیت
ترجمه :شهلا ارژنگ و شیرین نوروی

بخش اول : مردها از چه می ترسند ؟
زنها چه می خواهند
اعترافات دو مرد خویشتن دار
– ترس از سقوط
– هدایت افسانه ها (افسانه هورمونهای مردانه ، افسانه نان آور خانواده و…)
سندروم اولیس
پدر و پسر
پسران برای تفریح بیرون می روند
گفتگوی مردان
نشانه های در هم آمیخته
بخش دوم : غلبه بر هراس مردان از صمیمیت
هدایت مرد به سوی صمیمیت
آزاد ساختن مرد صمیمی
چگونه باید با مرد صحبت کرد
سوابق مرد خویشتن دار (مرد ساکت و قوی ، با جاذبه ، انزوا طلب ، معتاد به کارو…)
درمان بیرون در هوای آزاد

KNOWING MAN
Very Informative book writing specifically on the interesting subject of knowing men

Service Payment
Your Email Address:

هرچه واقعا نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم


نوشته :رابرت فولگام
ترجمه : شیرین نوروی
مجموعه داستانهای کوتاه از خصوصیات و رفتارهای انسانهای بالغ و مقایسه آن با رفتار کودکان
مثل : صمیمیت ، تمیزی و انضباط بیش از حد ، اعتماد به دیگران ، تغییر در …زندگی ، جدی گرفتن اوضاع ، بازی ها و
ALL I EVEN NEEDED TO KNOW I LEARNED IN KINDERGARTEN

A fascinating book about how kid’s personality and characters are formed in kindergarten.
Written by: Robert Folgam
Translation: Shirin Nooravi

Service Payment
Your Email Address:

از کودکان بیاموزیم


نوشته : رایان جون اهو ،
ترجمه : شیرین نوروی
مجموعه داستانهای کوتاه :
– هیچ کاری را نمی توان به طور همزمان عجولانه و محتاطانه انجام داد .
– آگاه باش تا زمانی که زنده هستی ، مردم بنا بر ظاهر تو قضاوت می کنند .
– انسان با نخندیدن به خود ، خنده های بسیاری را از دست می دهد .
– معنای واقعی عشق
– زندگی با ارزش است .
– بچه ها باعث می شوند شما بخواهید زندگی را آغاز کنید .
– جرات داشتن
– سحر و جادوی خنده
– کنجکاوی
– شهرت
– امید
– نیکی


LEARN FROM OUR CHILDREN

This unique book reveals the hidden secrets of acquiring the knowledge to learn from our children to enhance the parenting process.
Written: Rian June Aho
Translation: Shirin Nooravi

Service Payment
Your Email Address:

چگونه مادر و پدر موثری باشیم


Physical Abuse
Emotional Abuse
ADD
راههايي براي كنترل خشم و عصبانيت و در محيط خانواده
Cheating
Cleaning The Room
Death
Dog-Keeping the Promise
انواع خانواده‌هاي نامساعد و تأثير آن‌ها بر فرزندان
رفتارهاي ناخواسته والدين و خراب كردن تربيت فرزندان
Feeling
ترسهاي عمومي كودكان و روشهاي مقابله والدين به آن‌ها
Food
Meeting
چگونه مي‌توانيم با فرزندانمان جلسات خانوادگي مؤثري برگزار كنيم؟
هفده نكته كليدي براي اينكه بتوانيم پدر و مادر خوبي باشيم.
Fight
ده نكته براي مقابله مؤثر با مشاجرات و درگيريهاي فرزندان در محيط خانه
School
Shy
Travel
چگونه سفري لذت‌بخش با بچه‌هايمان داشته باشيم.
HOW TO BE AN EFFECTIVE PARENT

Comprehensive ,easy to understand book about methods of becoming and effective parent, highly recommended to all parents.

Service Payment
Your Email Address: